ATELIER TSUNAMI Kontakt Fakturační údaje

Fakturační údaje

ATELIER TSUNAMI s.r.o.
Palachova 1742
547 01 Náchod
tel: +420 491 401 611
fax: +420 491 420 817
email: nachod@atsunami.cz
IČO 48151122
DIČ CZ48151122
ČSOB Náchod, č.ú.: 814007623/0300