ATELIER TSUNAMI O společnosti O společnosti - přehled kategorií

O společnosti - přehled kategorií

 

Vize 2016

Záměry dalšího rozvoje ATELIER TSUNAMI s.r.o. jsme zpracovali do strategických cílů, které představují naše směřování v příštích letech:

  • poskytnout našim zákazníkům komplexní služby v celé škále oblastí projektové přípravy a realizací jejich záměrů a to vždy v nadstandardní kvalitě
  • zaměřit se na nejvyšší možný stupeň znalostí, výkonnosti a týmové spolupráce
  • zajistit efektivitu a prosperitu společnosti
  • udržovat si významnou pozici na trhu České republiky a proniknout do zahraničí