ATELIER TSUNAMI O společnosti Letzel prix

Letzel prix

O SOUTĚŽI

Vznik soutěže LETZEL PRIX se datuje do roku 2000, kdy si Náchod připomněl výročí významného náchodského rodáka architekta Jana Letzela (1880 – 1925). Přípravné práce na vydání Letzelovy korespondence (PhDr. S. Bohadlo) u příležitosti této události a idea Ing. P. Macka o spojení jména arch. J. Letzela s Vyšší odbornou školou stavební a Střední průmyslovou školou stavební v Náchodě vyústily v koncepci architektonické soutěže (Ing. arch. A. Krtička) pro studenty fakulty architektury ČVUT, která nechce být událostí konající s železnou pravidelností, ale chce pružně reflektovat aktuální regionální podněty.

JAN LETZEL

Narodil se 9. dubna 1880 v Náchodě, jako šesté dítě hoteliéra Jana Letzela a jeho manželky Valburgy. Po dětství stráveném tamtéž vystudoval na Státní průmyslové škole v Pardubicích, kterou zakončil v r. 1899 maturitní zkouškou a setrval na této škole další dva roky jako asistent oboru stavitelství. Od roku 1901 studoval na Umělecko-průmyslové škole v Praze, kde se specializoval na dekorativní architekturu u profesora Jana Kotěry. V letech 1904-1905 pak pracoval v architektonické kanceláři stavebního rady architekta Quida Bělského. Prvním doloženým stavebním projektem a s největší pravděpodobností jeho jedinou samostatnou stavbou v Čechách, je lázeňská budova ve Mšeném u Budyně. Dále se podílel spolu s architekty Bendelmayerem a Hübschmannem na Grand Hotelu Evropa na Václavském náměstí v Praze. Po studijní cestě do Itálie zakotvil na čas v architektonické kanceláři Fabrizia Pashi, dvorního architekta egyptského místokrále. V Káhiře se Jan Letzel seznámil se zástupcem německé říšské stavební firmy De Lalande a přijal její nabídku na práci v Japonsku. Kouzlu Japonska Letzel nakonec zcela podlehl a Japonsko a jeho obyvatelé se svými zvyky a svojí kulturou se mu staly životní láskou i údělem. Sami Japonci ho nazývali "Yokon wasai", což se dá přeložit jako člověkem s evropským myšlením a japonským cítěním. V Japonsku Jan Letzel prožil téměř celý svůj tvůrčí a profesně úspěšný život. Ve službách firmy De Lalande setrval necelé dva roky, pak začal podnikat samostatně a v r. 1909 založil společně s dalším čechem, Janem Karlem Horou, stavební firmu. Při projektování významných zakázek udivoval skvělou schopností propojení tradičních japonských prvků s nejmodernějšími evropskými architektonickými trendy. Od roku 1913 pokračoval Letzel ve stavební činnosti již samostatně. Většina těchto staveb byla evropského stylu, ale začínal se na nich projevovat i jeho vztah k japonské kultuře.

Nejznámější stavbou architekta Jana Letzela je budova Obchodního výstavního paláce hirošimské prefektury „Průmyslový palác“, dnes známá jako „A-bomb dome“, z let 1913-1915, který odolal výbuchu atomové bomby v roce 1945 a jeho trosky jsou dodnes symbolem událostí druhé světové války. Ke konci první světové války musel svoji architektonickou činnost v Japonsku omezit a později zastavit. Svoji aktivitu přenesl na zcela jiné pole působnosti a stal se prvním obchodním atašé nové republiky v Japonsku a obchodním zástupcem českých vývozních firem. Unavený a nemocný, teprve pětačtyřicetiletý, Jan Letzel zemřel 26. prosince 1925 v Praze. Za svůj krátký život vytvořil na cca 40 významnějších staveb (školy, hotely, rezidence), většinu z nich v Japonsku. Zachovaných staveb architekta Jana Letzela mnoho nezbylo. V České republice se zachovala budova lázní v Mšeném a Grand Hotel Evropa. V Japonsku zůstaly pouze jejich fragmenty a to brána u školy Seishin Gakuin v Tokiu a brána hřbitova cizineckých legií v Yokohamě.

 

SOUTĚŽNÍ ROČNÍKY:

LETZEL PRIX 2000 (Náchod)

Téma :Náchodská radnice pro 3. tisícíletí

Porota :
předseda poroty:

 • Doc. Ing. arch. Arnošt Navrátil CSc. FA ČVUT Praha

členové poroty:

 • MVDr. Josef Řehák místo starosta města
 • Doc. Ing. arch. Karel Fořtl CSc. FA ČVUT Praha
 • Ing. arch. Aleš Krtička Atelier Tsunami s. r. o.
 • Ing. arch. Pavel Rydlo Atelier ARCHTEAM s. r. o.
 • PhDr. Pavel Škranc FA ČVUT Praha

sekretář :

 • Bc. Radim Javůrek Atelier Tsunami s. r. o.

Pořadatelé :

 • Fakulta architektury ČVUT, Praha
 • Atelier Tsunami s. r. o., Náchod
 • VOŠ a SPŠ stavební Náchod
 • Nadace Hieronymus

Účastníci workshopu :

 • Pavel Hudec a Zdeněk Sláma (1. cena)
 • Filip Hněvkovský a Martin Wedell
 • Václav Jelínek a Michal Kutálek
 • Štěpán Koníček a Lukáš Brynda
 • Martin Čermák a Jiří Matyáš (zvláštní cena)
 • Karolína Křesťanová a Ivan Minář
 • František Bílek a Jan Blažek
 • Tereza Kovaříčková a Pavel Hejzlar

LETZEL PRIX 2002 (Kuks):

Téma : Zastřešení soch Braunova betlému v Kuksu

Porota :
předseda poroty :

 • Ing. arch. Alexandr Skalický Atelier ARCHTEAM s. r. o.

členové poroty:

 • Ing. arch. Jaroslav Daďa FA ČVUT Praha
 • Ing. arch. Josef Hrabec CSc. FA VUT Brno
 • Ing. arch. Blažena Hubáčková FS VUT Brno
 • Ing. arch. Petr Hubáček FA VUT Brno
 • Jolana Šopovová občanské sdružení Nový les

sekretář :

 • Pavel Hejzlar Atelier Tsunami s. r. o.

Pořadatelé :

 • Fakulta architektury ČVUT, Praha
 • Atelier Tsunami s. r. o., Náchod
 • VOŠ a SPŠ stavební arch. Jana Letzela, Náchod
 • Sdružení Nový les
 • Nadace Hieronymus

Účastníci workshopu :

 • Štěpán Havlík
 • Jakub Hemzal a David K.K. Hlouch
 • Dominik Herzán
 • Věra Konderlová (3. cena)
 • Bedřich Kostorek
 • Michal Kutálek (2. cena)
 • Ondřej Rys (1. cena)
 • Elžbieta Szkatulová
 • Petr Tuček