ATELIER TSUNAMI O společnosti Profil společnosti

Profil společnosti

Společnost byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové dne 3.12.1992, svou činnost zahájila 1.1.1993 a vznikla jako právní nástupce fyzické osoby podnikající v projektování pozemních staveb od měsíce dubna 1990.

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE

  • Ing. arch. Aleš Krtička, jednatel společnosti

ZAMĚSTNANCI

  • 8 inženýrů architektů
  • 12 stavebních inženýrů
  • 1 bakalář VŠ stavební
  • 4 projektanti SŠ
  • 3 administrativa

Ostatní profese jsou bezpečně zajištěny stabilním týmem externích projektantů.

V průběhu roku s námi spolupracuje stálý tým přibližně 10 studentů fakulty stavební a architektury ČVUT Praha a VUT Brno.

ČISTÝ OBRAT

POJIŠTĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škody autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve výši 10,0 mil. Kč
- projektová činnost u Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna insurance group

ISO 9001 : 2009

Od listopadu 2002 je společnost držitelem certifikátu systému řízení jakosti. Aktuálně dle ČSN EN ISO 9001:2009.

AFI

Od 1.ledna 2005 jsme členem AFI.