ATELIER TSUNAMI Úvod Aktuality

Archiv aktualit

ATELIER TSUNAMI s.r.o. SE VZDĚLÁVÁ  (03. 10. 2017, 07:00)

Cílem tohoto projektu, který je spolufinancován Evropskou unií, je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Výrobní komplex PEWAG, Vamberk  (02. 10. 2017, 08:05)

Fotografie zachycují pohled na právě dokončený komplex výrobních budov společností koncernu PEWAG ve Vamberku. Tato realizace vznikla na podkladu projektové dokumentace, kterou ATELIER TSUNAMI s.r.o. zpracoval od koncepční studie až po projekt pro provádění stavby včetně autorského dozoru. V popředí realizovaných výrobních hal bude následovat rekonstrukce městského nábřeží.

HLEDÁME PROJEKTANTA/KU POZEMNÍCH STAVEB (Brno)  (08. 08. 2017, 06:00)

Projekční a inženýrská společnost hledá vhodného kandidáta do trvalého pracovního poměru na pozici "projektant pozemních staveb".

Bytový dům MARCIPÁNKA, Pardubice  (25. 07. 2017, 07:06)

Pro královéhradeckou společnost STAKO společnost s ručením omezeným připravujeme kompletní dokumentaci dalšího bytového domu v Pardubicích. Nabízíme vám vizualizace projektu nazvaného MARCIPÁNKA a dodáváme, že více informací naleznete na www.stakohk.cz , nebo na www.bytymarcipanka.cz .

HLEDÁME PROJEKTANTA POZEMNÍCH STAVEB (Náchod)  (07. 07. 2017, 07:35)

Renomovaná projekční a architektonická společnost hledá do trvalého pracovního poměru projektanta/projektantku pozemních staveb.

Základní škola, Milovice  (07. 07. 2017, 07:33)

Přinášíme vám několik fotografií zrekonstruované a dostavěné základní školy v Milovicích z okresu Nymburk. Náš ateliér připravoval pro tuto akci realizační dokumentaci v několika etapách. Jedná se o další významný krok revitalizace tohoto bývalého vojenského prostoru.

Sportovní zázemí, Lázně Bělohrad  (15. 06. 2017, 08:00)

Přinášíme několik záběrů z dokončené stavby sportovního zázemí v Lázních Bělohrad, kterou jsme projektovali. Využívat ji bude zejména místní fotbalový klub a sportovci z ostatních přilehlých sportovišť. Objekt obsahuje také klubovnu, občerstvení a víceúčelový sál.

Další realizace TSUNAMI v tisku, Trutnov  (01. 06. 2017, 15:47)

Na webových stránkách média Novinky.cz byl uveřejněn článek věnovaný kapli svatého Václava, kterou jsme navrhli v našem ateliéru.

Hrubá stavba domu PEPRNÍK, Pardubice  (31. 05. 2017, 15:34)

V Pardubicích spěje do závěrečné fáze hrubá stavba bytového domu PEPRNÍK, který jsme vyprojektovali pro královéhradeckou společnost STAKO společnost s ručením omezeným. Více na www.stakohk.cz.

Park osobností otevřen, Náchod  (18. 05. 2017, 14:54)

Za účasti vedení města a zástupců účastníků výstavby byl slavnostně otevřen park v sousedství náchodského náměstí. Hlavními prvky, se kterými náš tvůrčí tým pracoval, byl náznak průběhu středověkých hradeb pomocí kamenných gabionů a zeleně. Svažité území jsme využili pro pobytový trávník s lavičkami. Každá lavička je věnována jedné z dvanácti osobností, které jsou úzce spjaty s historií Náchoda. Více informací se o nich návštěvník může dozvědět pomocí destičky s QR kódem a svého chytrého telefonu. Ve vrcholu parku je instalována třímetrová plastika meče rytíře Hrona - zakladatele Náchoda. Ve druhé části parku jsou instalovány herní prvky pro děti. Ať si park Náchodští i turisté užijí.

Rozšíření areálu ebm Česká republika s.r.o., Velké Poříčí  (08. 03. 2017, 16:12)

Ve Velkém Poříčí podle naší projektové dokumentace finišuje zásadní rozšíření výrobního areálu společnosti ebm Česká republika s.r.o. Přední výrobce elektrických motorů a ventilátorů investoval do této etapy rozvoje přes 80 milionů korun. Jarní slunce dokončovaným budovám sluší.

Revitalizace návsi, Velká Jesenice  (23. 01. 2017, 10:21)

Studie řeší revitalizaci centrální části obce Velká Jesenice. Klíčovým momentem je vytvoření nového prostoru návsi, který je podpořen vložením dvou nově navržených budov - obecního úřadu a hasičské zbrojnice. Náves je prostorově navázána na stávající budovy občanské vybavenosti. Součástí celkové kompoziční skladby je hmota vyhlídky, poskytující výhled nejen na obec, ale i vzdálenější vodní plochy nádrže Rozkoš

Rozvoj SWELL, a.s., Hořice  (18. 01. 2017, 11:37)

V prosinci roku 2016 proběhla kolaudace haly zkušebny a kancelářských prostor, které jsou součástí III. etapy rozvoje areálu společnosti SWELL, a.s. V roce 2006 jsme pro tuto společnost vytvořili zastavovací studii, která v dlouhodobém horizontu vytvořila vizi rozvoje areálu. Tato realizovaná III. etapa je dalším naplněním vize a pokračující spoluprací ATELIERu TSUNAMI s.r.o. se společností SWELL, a.s.

PF 2017  (04. 01. 2017, 11:56)

ATELIER TSUNAMI s.r.o. děkuje všem svým zákazníkům a obchodním partnerům za projevenou přízeň v uplynulém roce a přeje hodně úspěchů do roku 2017.

ASTRATEX v OD KOTVA, Praha  (05. 12. 2016, 13:00)

Pro lídra evropského internetového prodeje spodního prádla společnost ASTRATEX s.r.o. jsme navrhli a spolupracovali při realizaci nové prodejny v prostorách obchodního domu KOTVA v Praze. Koncem listopadu proběhlo za účasti medií slavnostní otevření prodejny.

Bytový dům PEPRNÍK, Pardubice  (17. 10. 2016, 15:08)

Nabízíme vám další informace a nové vizualizace k projektu bytového domu PEPRNÍK v Pardubicích, který připravujeme pro královéhradeckou společnost STAKO společnost s ručením omezeným. Současně s dokončováním dokumentace pro provedení stavby jsme připravili i marketingovou dokumentaci určenou pro prezentaci celého projektu a jednotlivých bytů potenciálním klientům. Více na www.stakohk.cz .

NEDCON Bohemia, s.r.o., Pardubice  (20. 09. 2016, 07:20)

Přinášíme záběry z dokončených drobných vestaveb do výrobní haly firmy NEDCON Bohemia, s.r.o. v Pardubicích. Jedná se mistrovnu, pod kterou je umístěn meeting point otevřený do prostoru haly. Dále o odpočinkovou zónu včetně zimní zahrady a vnější terasy s posezením a školící místnost v netradičním pojetí. Nové zásahy jsou jasně rozpoznatelné a přispívají kromě kultivace prostoru i k lepší orientaci v nemalé výrobní hale.

Duální akademie VW, Bratislava  (01. 07. 2016, 10:13)

Pro VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s. a Bratislavský kraj jsme připravili studii rekonstrukce a rozšíření STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILOVÉ v Bratislavě. Ve škole vzniká nový subjekt, takzvaná DUÁLNÍ AKADEMIE, která přinese úzké propojení praktické výuky s VW SLOVAKIA a.s. Jedná se o adaptaci typové školy z počátku devadesátých let minulého století pro nové obory. Kromě celkového řešení jsme zpracovali i koncept interiérů. Nyní probíhají stavební práce na první etapě.

Kanceláře ASTRATEX s.r.o., Náchod  (15. 04. 2016, 10:19)

Pro firmu ASTRATEX s.r.o. jsme dokončili návrh na rozšíření kancelářských ploch adaptací části prostor bývalé Bartoňovy přádelny v Náchodě. Stavebně zaplněnou dispozici jsme vyčistili a nechali vyniknout industriálnímu halovému prostoru. Nový interiér je pojat v duchu trendu „nabídnout“ zaměstnanci něco víc, než jen židli, stůl a počítač. Jedná se o takzvané open space pracoviště, které je však doplněno o místa k neformálnímu setkávání, odpočinková a telefonická zákoutí, jednací prostory a tak dále. V tomto „hravém duchu“ je řešen i centrální prostor a to jako náměstí, včetně dlážděné části s lavičkami, koši, rozcestníkem, lampou veřejného osvětlení a telefonní budky. Nyní spolupracujeme na realizaci tohoto záměru.

Casa Serena, Roztež  (15. 02. 2016, 11:16)

Zúčastnili jsme se vyzvané architektonické soutěže na návrh hotelového komplexu golfového resortu Roztěž v blízkosti Kutné Hory. Zahraničnímu investorovi, majiteli společnosti FOXCONN, jsme předložili návrh kontextuálního zasazení hotelového komplexu do krajiny na pomezí současného golfového hřiště a obce.

Rozvoj areálu SWELL, a.s., Hořice  (15. 02. 2016, 11:15)

Pro společnost SWELL, a.s. jsme navrhli třetí etapu rozvoje areálu spočívající v přístavbě nové haly pro rozvoj vývojové zkušebny a objektu pro konstruktérská a výpočtová pracoviště. Architektonický koncept je založen na práci s denním světlem a použití klasického principu otevřeného atria na jedné straně a na straně druhé v pečlivé skladbě jednotlivých pracovišť. Ta kombinuje soustředěná pracoviště (ME-Places) s komunikačními, potkávacími a jednacími prostorami (WE-Places).

Projekt „Radnice“, Hronov  (15. 02. 2016, 11:14)

Po vítězství ve výběrovém řízení pracujeme nyní v ateliéru na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení stavby „Radnice“ Hronov.

Pivovar LINDR, Mžany  (15. 02. 2016, 11:13)

Od prosince 2015 je pro veřejnost oficálně otevřen soukromý pivovar LINDR s restaurací v Mžanech, na který jsme vytvářeli všechny stupně projektové dokumentace. Nyní přínášíme fotografie, které dokládají znovuobjevení zapadlého místa. Ojedinělý projekt svou vizí i rozsahem naplňuje ve své každodennosti pohodu a rozvoj tak obyčejných a přitom důležitých českých tradic jako je vaření piva nebo pečení chleba. Soudobé tvarosloví architektury vytváří kvalitu místa pro náplň aktivit rozličného charakteru. Tato architektura vyniká v kombinaci s restaurovanými či zrekonstruovanými zachovanými částmi jako je například obnova zachované divadelní opony původního hostince „U Smrku“ či průčelí stávající budovy.

Malé lázně v tisku, Náchod  (03. 02. 2016, 12:45)

Záměr zbudovat v Náchodě - Bělovsi nové prameníky minerální vody, známý pod názvem „Malé lázně“, je velmi sledován širokou veřejností. Přinášíme Vám článek, který o projektu, vznikajícím v našem ateliéru, uveřejnil Náchodský deník.

Malé lázně, Náchod - Běloves  (15. 01. 2016, 15:46)

V úzké spolupráci s městem Náchod připravujeme projekt nových prameníků v lokalitě dříve známé jako „Malé lázně“ v městské části Běloves. Záměr počítá s rekonstrukcí objektu čp. 129 s občerstvením a letní terasou v přízemí. Na budovu navazuje kolonáda s třemi prameníky minerální vody. Nový areál bude doplněn relaxační plochou s vodním prvkem, kvalitním parkováním a časem o další volnočasové aktivity jako například půjčovna loděk na řece Metuji.

Vítězství v soutěži na budovu “RADNICE“, Hronov  (03. 12. 2015, 11:46)

Atelier TSUNAMI s.r.o. zvítězil svým návrhem budovy Městského úřadu Hronov v architektonické soutěži. Předložili jsme v ní náš názor na nový vzhled celoměstsky významné budovy. Navazujícím úspěchem je získání kontraktu na další fáze projektové dokumentace ve výběrovém řízení.

Hvězdy Severovýchodu, Kuks a Náchod  (14. 10. 2015, 15:37)

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod ve spolupráci s Evropským fondem pro regionální rozvoj vyhlásila soutěž projektů realizovaných za období uplynulých osmi let. Mezi čtyřmi prvními finalisty ankety této soutěž se umístily rovnou dva projekty, na kterých se náš ateliér podílel. Podrobnosti o této soutěži a projektech naleznete ZDE.

Kaple svatého Václava, Trutnov  (28. 08. 2015, 14:17)

V závěru září, na svátek svatého Václava, bude na cyklostezce poblíž Trutnova slavnostně vysvěcena „naše“ kaple. Je zasvěcena právě svatému Václavu, českému knížeti a světci, patronu Čech a Moravy, který moudře spravoval naši zem v 10. století. Hlavní motiv kaple, kříž projmutý do kamenného zdiva, odkazuje na dvojí zázračné zjevení zářícího kříže nad svatým Václavem v legendách. Tvar kaple volně naznačuje tvarosloví rotundy svatého Víta, kterou nechal vystavět na Pražském hradě. Reliéfy na obětním stole jsou připomenutím Václavova vlastnoručního pěstování a zpracování obilí a vinné révy pro svaté přijímání. Stavbu kaple a posezení nechal k potěše a užitku všem lidem dobré vůle vystavět ve Voletinách svobodný sedlák Lubomír Burkoň. Stavbu prováděla společnost REPARE TRUTNOV s.r.o. podle našeho autorského návrhu a projektu.

Česká dopravní stavba 2014  (07. 07. 2015, 10:31)

Nový autobusový terminál v Náchodě získal titul „Česká dopravní stavba 2014“. Projekt, který jsme měli čest připravovat od prvotních skic až po předání k užívání, tak uspěl ve 12. ročníku celostátní soutěže „Česká dopravní stavba / technologie / inovace roku“. Slavnostní vyhlášení se konalo 16. června 2015 v Betlémské kapli v Praze. Přinášíme vám článek věnovaný této události, který vyjde v týdenníku ECHO. Dále pak možnost shlédnout fotografie z této události (ZDE) a rovněž reflexi na stránkách města Náchod (ZDE).

Park u Masarykova náměstí, Náchod  (25. 05. 2015, 11:30)

Připravili jsme studii proměny parku u Masarykova náměstí v Náchodě. Park bude věnován dvanácti významným osobnostem Náchodska, o kterých se dozvíte podrobnosti z interaktivní prezentace. Základními myšlenkami studie jsou maximální optické propojení s prostorem Marasykova náměstí, možnost konání společenských akcí, připomenutí původní linie středověkého opevnění včetně symbolické brány v místě původní bašty a integrace atrakcí pro děti.

Restaurace s ubytováním, Rýzmburk  (25. 05. 2015, 11:29)

Přinášíme vám několik záběrů z čerstvě otevřené restaurace s ubytováním na Rýzmburku u České Skalice. Ta je součástí historické usedlosti, která je postupně adaptována na agroturistický areál. Projekt jsme zajišťovali kompletně, včetně průběžných konzultací s památkovým ústavem v Josefově, neboť se areál nachází v těsné blízkosti zříceniny hradu Rýzmburk a v ochranném pásmu národní kulturní památky Ratibořického zámku.

Energeticky úsporný rodinný dům, Hradec Králové  (24. 04. 2015, 13:36)

Dokončili jsme studii energeticky úsporného rodinného domu situovaného poblíž Hradce Králové. Stavba využívá morfologii terénu a volně se tak ztrácí v travnaté ploše. Výrazný přesah střechy slouží jako ochrana proti ostrému letnímu slunci.

Administrativní budova AGRO CS, a.s., Česká Skalice  (23. 02. 2015, 14:09)

Autorský tým našeho ateliéru uspěl ve vyzvané soutěži na ztvárnění administrativní budovy společnosti AGRO CS, a.s. Cítíme se být poctěni spoluvytvářet autorskou architekturou firemní kulturu společnosti v duchu jejího motta "Dělejte s námi svět krásnější".

Veřejné prostory při nákupním centru Nová Louže, Ústí nad Orlicí  (23. 02. 2015, 14:08)

V současné době probíhají dle našeho návrhu stavební práce na veřejném prostoru při nákupním centru Nová Louže. Dokončení očekáváme v blízkém časovém horizontu.

Územní plán, Božanov  (23. 02. 2015, 14:07)

V našem atelieru jsme dokončili zpracování změny územního plánu Božanova včetně právního stavu po vydání změny pro obec Božanov nacházející se v CHKO Broumovsko.

Územní studie, Hejtmánkovice  (23. 02. 2015, 14:05)

Zpracovali jsme územní studii pro obec Hejtmánkovice. Urbanistický návrh řešení zastavitelných ploch je odrazem práce s kontextualitou místa, s hodnotami CHKO Broumovsko, urbanistickou strukturou lánové obce a jejím měřítkem. Územní studie byla zaregistrována a stala se neopomenutelným podkladem pro rozhodování v území. Pořizovatelem je MěÚ Broumov.

WALZEL CENTRUM, Meziměstí  (27. 01. 2015, 11:30)

V Galerii Jaroslava Fragnera v Praze proběhl 20.1.2015 křest publikace „Industriální topografie / architektura konverzí 2005–2015“. Ta obsahuje výběr více než čtyřiceti konverzí českých industriálních budov za posledních 10 let. „Walzlovka“, jež jsme měli tu čest kompletně projektovat a uvést znovu do života, zde má také své místo. Křest proběhl v nevšedním aranžmá tzv. „architektonické zabíjačky“. Samotného aktu se ujali: zleva - iniciátor publikace, historik architektury PhDr. Benjamin Fragner, dále rektor ČVUT prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. a děkan Fakulty architektury ČVUT prof. Ing. arch. Ladislav Lábus.

Polyfunkční areál, Hradec Králové  (12. 12. 2014, 10:40)

V Hradci Králové jsme navázali na dřívější úspěšnou spolupráci s investorem, se kterým nyní v části města Kukleny připravujeme nový polyfunkční areál. Nabídnout má prostory pro kanceláře, obchody a služby. Po zpracování studie pokračujeme na podrobnějších fázích projektu.

Realizace hostince a minipivovaru, Mžany  (02. 12. 2014, 15:25)

V loňském roce jsme vám představili naši studii hostince a minipivovaru v obci Mžany u Hradce Králové. Nyní je objekt již realizován a probíhají zde dokončovací práce. Přinášíme vám porovnání stavu původního, našich vizualizací a skutečnosti.

Výcvikové a školící zařízení pro hasiče - lezce, Velké Poříčí  (19. 11. 2014, 12:40)

Připravili jsme studii výcvikového a školícího zařízení pro hasiče - lezce, které je situováno do centra areálu HZS Velké Poříčí u Náchoda. Hasiči - lezci jsou speciální skupinou určenou pro zásahy ve výšce a nad volnou hloubkou. Stavba je navržena tak, aby maximum vnitřních i vnějších ploch obvodového pláště bylo využito pro výcvikové aktivity, například vnější a vnitřní lezecké stěny, cvičná věž, cvičná střecha, části krovu, stísněné a tmavé prostory jako studna, komín, silo, potrubí atd. Svým zaměřením a rozsahem se jedná o první stavbu svého druhu v rámci České Republiky.

Dokončení nákupního centra NOVÁ LOUŽE, Ústí nad Orlicí  (14. 10. 2014, 09:38)

V prosinci minulého roku jsme vás informovali o vytvoření návrhu revitalizace nákupního centra NOVÁ LOUŽE v Ústí nad Orlicí pro společnost KONZUM. Na návrh navazovaly další stupně projektové dokumentace zpracované naším ateliérem. V současné době probíhá realizace stavby. S revitalizací nákupního centra je spojen projekt realizace přilehlých veřejných prostorů.

DEPO Česká pošta, s.p., Vsetín  (14. 10. 2014, 09:36)

Představujeme vám realizaci projektu DEPO Vsetín společnopsti Česká pošta s.p., pro kterou jsme vypracovali všechny stupně projektové dokumentace. Od návrhu stavby po dokumentaci pro provedení stavby.

Administrativní budova FARMET a.s., Česká Skalice  (14. 10. 2014, 09:30)

Návrh nástavby a rozšíření administrativních ploch je pokračováním naší projekční činnosti pro společnost FARMET a.s. V roce 2010 zde byla zkolaudována administrativní budova, která je také naším autorským dílem. Studie, kterou vám prezentujeme, navazuje na tuto realizaci a naplňuje současné požadavky společnosti na rozšíření administrativních ploch.

Mateřská školka, Babice  (14. 10. 2014, 09:27)

Pro obec Babice nedaleko Šternberka jsme navrhli mateřskou školku s tělocvičnou. Předložené vizualizace vám představují výsledný návrh.

Centrum pro testování a vývoj motorů, Mladá Boleslav  (11. 08. 2014, 10:26)

Před časem jsme vás informovali, že jsme pro našeho významného partnera, společnost ŠKODA AUTO a.s., připravili koncept objektu pro testování a vývoj motorů. Nyní je objekt již realizován a my vám přinášíme odkazy na články, které jsou mu věnovány (více ZDE, nebo ZDE). V této nové části areálu Technického vývoje jsme zpracovali kompletní generel celého území a architektonické řešení i dalších jednotlivých objektů.

Otevření nového autobusového terminálu, Náchod  (11. 07. 2014, 13:36)

 V pátek 4.7.2014 byl za účasti mnoha významných hostů a široké veřejnosti slavnostně otevřen nový autobusový terminál v Náchodě. Měli jsme tu čest připravovat tento projekt od prvotních skic až po předání k užívání. Přinášíme vám souhrn snímků z celého průběhu akce. K otevření terminálu bylo vydáno mimořádné číslo Náchodského zpravodaje (zde). Dále pak Český rozhlas Hradec Králové odvysílal rozhovor s Ing. arch. Alešem Krtičkou (zde), na kanále YouTube byla zveřejněna videoreportáž (zde) a některé internetové portály rovněž zveřejnily články věnované této události (Náchodský deník, Stavbaweb, Earch). (foto: Martin Hurdálek, Náchod)

Závodní restaurace pro ŠKODA AUTO a.s., Kosmonosy  (24. 06. 2014, 09:15)

Přinášíme vám několik snímků z nové závodní restaurace v areálu ŠKODA AUTO a.s., Kosmonosy. Jedná se o nový standard stravování, kterým společnost vychází vstříc svým zaměstnancům. Na projektu jsme se podíleli od jeho návrhu až po autorský dozor v průběhu stavby.

Otevření Rentzova muzea, Kuks  (07. 05. 2014, 15:27)

Před časem uveřejnil Krkonošský deník článek věnovaný revitalizaci labského nábřeží v obci Kuks, pro kterou jsme u nás v ateliéru zpracovali studii včetně vizualizací objektů a zákresů do fotografie. Po uspěšném získání dotace z fondů EU pro tento projekt jsme vás průběžně informovali o realizaci rekonstrukce objektu čp. 58, pro kterou jsme zpracovávali i další stupně projektové dokumentace. Nyní s hrdostí přinášíme fotografie z právě otevřeného Rentzova muzea, které se po zdařilé rekonstrukci v tomto objektu nachází. Více na www.rentzovomuzeum.cz .

Rozhledna, Český ráj  (06. 05. 2014, 20:00)

V posledních letech byla u nás postavena, nebo rekonstruována celá řada rozhleden. I náš ateliér přichází se svou trochou do mlýna. Na pomezí Českého ráje jsme navrhli novostavbu rozhledny Čížovka a nyní vám přinášíme fotografie z její realizace.

TSUNAMI ve ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav  (02. 05. 2014, 10:18)

Společnost ŠKODA AUTO a.s. zveřejnila dva články věnované projektům z našeho ateiléru. Jedná se o rekonstrukci závodní restaurace v areálu Kosmonosy a výstavbu nového objektu motorového centra v areálu Technického vývoje. První ze jmenovaných projektů slouží již svému účelu, druhý se nachází ve fázi těsně před svým dokončením.

Čestné uznání TOPINVEST 2013, LEAN CENTER Mladá Boleslav  (24. 04. 2014, 08:41)

Budova LEAN CENTER, kterou jsme navrhli pro společnosti ŠKODA AUTO a.s., získala po nominaci na STAVBU ROKU 2013 další ocenění a to čestné uznání v soutěži TOPINVEST 2013. Soutěž pořádá Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Stavebních veletrhů Brno.

Výstavba autobusového terminálu, Náchod  (17. 04. 2014, 11:05)

Nabízíme vám několik aktuálních záběrů z výstavby nového autobusového terminálu v Náchodě, pro který jsme zpracovali všechny stupně projektové dokumentace. Pro připomenutí přikládáme i několik vizualizací. Práce pokračují ve svižném tempu, aby již o letních prázdninách mohlo autobusové nádraží plnit své poslání.

Jarní inspirace, Podkrkonoší  (24. 03. 2014, 08:35)

Ke shlednutí vám nabízíme několik jarních záběrů na přístavbu fitness, o které jsme vás informovali před dvěma roky. Náročné klimatické podmínky této lokality důkladně prověřily správnost projekčního řešení i použitých materiálů a řemeslné práce.

ČESKÝ PIVNÍ FESTIVAL 2014, Praha  (14. 03. 2014, 10:02)

Náš ateliér se opět podílí na přípravě a realizaci ČESKÉHO PIVNÍHO FESTIVALU, který se každoročně koná v Praze i v řadě dalších měst v zahraničí, například ve Frakfurtu nad Mohanem, Moskvě atd. Letošní 7. ročník se koná na Letné, od 15.5.2014 do 31.5.2014. Více informací naleznete na www.ceskypivnifestival.cz.
 

Studie administrativního objektu, Brno  (19. 02. 2014, 08:28)

Dokončili jsme studii administrativního objektu komorního měřítka pro soukromého investora. Architektonická figura domu bude v budoucnu dotvářet jedno z brněnských městských nároží.

Tsunami na česko-mongolském fóru, Praha  (19. 02. 2014, 08:27)

Před několika týdny jsme Vás informovali o zpracování urbanistické studie pro dvě mongolské společnosti B&B Badachi Trade Co., Ltd a „DUND MANDAL“ Co., Ltd. Tento materiál byl představen a projednán 26. srpna 2013 v Praze na česko-mongolském podnikatelském fóru, konaném při příležitosti 5. zasedání Mezivládního česko-mongolského smíšeného výboru.
Podrobnou zprávu lze nalézt na odkazu: http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1-/124000000000-mongolsko/000-/000-/104-neuvedeno/25354-cesko-mongolske-podnikatelske-forum-v/
 

Kostel Navštívení Panny Marie, Boušín  (06. 02. 2014, 12:33)

Opět navazujeme na naše úspěšné návrhy sakrální architektury v minulých letech. V kostele Navštívení Panny Marie v Boušíně připravujeme výraznou úpravu interiéru včetně návrhu nového obětního stolu, ambonu, podstavce historické křtitelnice a paškálního svícnu. Soudobé architektonické tvarosloví se snoubí s tradičními materiály, kterými jsou pískovcový kámen a tabulové sklo.

Otevření WALZEL CENTRA, Meziměstí  (06. 01. 2014, 06:56)

Před více než třemi roky jsme vás informovali o připravovaném projektu rekonstrukce bývalého textilního závodu WALZEL v Meziměstí. Nyní vám přinášíme několik snímků z jeho otevření (13. prosince 2013). Zajišťovali jsme všechny stupně projektové dokumentace včetně spolupráce při tvorbě interiérů. Nové WALZEL CENTRUM, které zde vzniklo, je občanskou vybaveností celoměstského i regionálního charakteru. Nachází se zde restaurant ŠVEJK s letní zahradou, školící prostory, víceúčelový sál, zábavní a profesionální střelnice, lezecká a boulderingová stěna, cvičební sál, posilovna, bowling, market COOP KONZUM, vinotéka, pivotéka, a další prodejny a skladové prostory. Více informací najdete na www.walzel.cz.

Interiér vily, Česká republika  (17. 12. 2013, 13:00)

Detailní měřítko a osobní přístup v sobě obnáší návrh společenských místností rodinné vily, provedený v několika variantách. Těžištěm práce bylo nalezení správné atmosféry rodinného bydlení klienta. Předkládané návrhy ukazují možnosti textur, barevnosti a vzorů, jejichž samozřejmou součástí je zařízení interiérovým mobiliářem. Jakou variantu byste si vybrali Vy?

Nákupní centrum „NOVÁ LOUŽE“, Ústí nad Orlicí  (17. 12. 2013, 12:00)

Náš ateliér vyšel jako vítěz z vyzvané architektonické soutěže na revitalizaci nákupního centra „Nová Louže“ v Ústí nad Orlicí. Ústřední motiv spočívá v návrhu kryté obchodní pasáže propojující prostory městské vybavenosti, kterými jsou například obchody, služby či mateřské centrum. Navržená architektura vychází z regionálního přístupu a filozofie společnosti „KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí“. Svou náplní podporuje pěší dostupnost každodenních potřeb rezidentů a pracuje s městským měřítkem krátkých vzdáleností. Touto myšlenkou přesahuje revitalizace nákupního centra do tvorby veřejného prostoru přilehlé obytné lokality.

Komenského most, Jaroměř  (17. 12. 2013, 11:00)

Zúčastnili jsme se architektonické soutěže o návrh Komenského mostu v Jaroměři.

ISO audit 2013  (12. 11. 2013, 13:09)

V listopadu 2013 společnost ATELIER TSUNAMI s.r.o. absolvovala pod vedením auditora Ing. Lubomíra Závodníka další dozorový audit dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009 v kancelářích firmy v Náchodě a Brně.
 

Autobusové nádraží, Rtyně v Podkrkonoší  (04. 11. 2013, 08:55)

Po vítězství ve výběrovém řízení připravujeme pro město Rtyně v Podkrkonoší projektovou dokumentaci na autobusové nádraží. Cestující se mohou těšit na nové řešení zastřešení s důrazem na důslednou ochranu před deštěm a sněhem i při bočním západním větru. O ten věru není ve Rtyni nouze. Architektonické řešení je zajímavou variací na téma tradiční sedlové střechy.

Úpravy administrativní budovy, Pardubice  (11. 10. 2013, 12:29)

Pro holandské investory jsme připravili návrh úprav reprezentativních prostor jejich stávající administrativní budovy.  Zadáním bylo vtisknout prostoru nový a moderní vzhled. Jedná se řešení vstupní haly s recepcí a zasedací místnost. Důraz byl mimo jiné kladen na akustické řešení, osvětlení a detailní návrh vybavení atypickým nábytkem. Nyní jsou úpravy již zrealizovány.

Pivovar Primátor má novou tvář, Náchod  (23. 09. 2013, 14:24)

Průčelí pivovaru Primátor září od začátku podzimu novotou. Tradiční tvary opravených původních budov a nového skladu se snoubí se soudobými prvky nového opláštění lahvovny a odvážně tvarovaným vstupním objektem recepce a školicího střediska. Použití kazetových obkladů s měděným povrchem dává „ochutnat“ atmosféru tradiční varny. V příštím roce ještě průčelí na připravených nerezových sítích doplní liánovité rostliny evokující chmelnice. Tak tedy NA ZDRAVÍ!

Nominace na STAVBU ROKU 2013, LEAN CENTER Mladá Boleslav  (06. 09. 2013, 08:43)

Námi navržená budova LEAN CENTER, společnosti ŠKODA AUTO a.s., získala nominaci v prestižní soutěži STAVBA ROKU 2013. Celkově se jedná o třetí nominaci, kterou se našemu ateliéru podařilo získat a nyní dokonce v návaznosti na úspěch v loňském ročníku soutěže. O dalším vývoji vás budeme informovat.

DEPO Česká pošta, s.p., Náchod  (05. 09. 2013, 14:00)

Přinášíme vám několik snímků ze slavnostního otevření depa České pošty, s.p., které realizovala firma STAKO s.r.o. z Hradce Králové. Náš ateliér vypracoval všechny stupně projektové dokumentace pro tuto stavbu.

Dokončení bytového domu, Dvůr Králové nad Labem  (05. 09. 2013, 10:07)

Nabízíme vám ke zhlédnutí několik snímků bytového domu ve Dvoře Králové nad Labem. Projekt objektu, který je těsně před dokončením, vzešel z našeho ateliéru a to od návrhu až po realizační dokumentaci.

Otevření MŠ Technické university, Ostrava  (03. 09. 2013, 11:24)

Dne 2. září 2013 proběhlo slavnostní zahájení provozu mateřské školky Technické unversity Ostrava. Jedná se o první univerzitní školku postavenou na „zelené louce“ v ČR. Mateřská školka bude nad rámec standardní výuky předškolní výchovy poskytovat speciální programy, ve kterých budou děti seznamovány například s technikou. Všechny stupně projektové dokumentace, od návrhu stavby až po autorský dozor, vyšly z architektonické dílny ATELIERU TSUNAMI s.r.o. Na odkaze http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/213411000100902/ (35:30 minuta) naleznete reportáž ČT z této události.

Tsunami v zahraničí - pokračování, Mongolsko  (22. 08. 2013, 15:17)

Konkrétním naplněním mezinárodní spolupráce vyplývající z naší účasti na zahraniční podnikatelské misi pořádané v dubnu 2013 ministerstvem zahraničních věcí ČR a Hospodářskou komorou ČR, je vytvoření urbanistické studie pro mongolské společnosti B&B Badachi Trade Co., Ltd a „DUND MANDAL“ Co., Ltd. Těžiště spolupráce spočívá v návrhu bydlení „blízkého sousedství“ vysoké kvality s prvky obchodu, služeb a sportu. Základem urbanistické kompozice založené vilové čtvrti jsou krajinářsky pojaté volné prostory ztvárněné za pomoci specifik místa, především terénní konfigurace a v Mongolsku vzácných vzrostlých stromů.

Slavnostní zahájení stavby autobusového terminálu, Náchod  (20. 08. 2013, 10:16)

 

Dne 15.8.2013 proběhlo slavnostní zahájení stavby autobusového terminálu v Náchodě. Náš ateliér stál u zrodu tohoto významného počinu a vyhotovil rovněž všechny následné stupně projektové dokumentace. My vám z této události přinášíme tiskovou zprávu, několik fotografií, dále pak rešerši denního tisku. Na našem YOUTUBE kanálu si můžete poslechnout reportáž Českého rozhlasu (http://www.youtube.com/watch?v=dRaIINIqHIo), nebo shlédnout shot z vysílání Východočeské televice V1 (http://www.youtube.com/watch?v=satqye-7qng).

Slavnostní otevření nové montážní haly, Česká Skalice  (14. 08. 2013, 10:36)

Ve společnosti Farmet a.s. v České Skalici byla slavnostně otevřena nová hala pro montáž zemědělských strojů. Její projekt „vyjel z našich plotrů“. Slavnostního přestřižení pásky se po boku generálního ředitele Ing. Žďárského zúčastnil také Ing. arch. Michal Ježek a další členové realizačního týmu. Dlouhotrvající trend zdravého růstu společnosti Farmet dokládá i právě probíhající výstavba jídelny pro zaměstnance a projektová příprava další montážní haly, vše opět z naší tvůrčí dílny.

Průběh stavby rodinného domu, Podkrkonoší  (09. 08. 2013, 14:00)

V loňském roce jsme vás informovali o zahájení stavby rodinného domu v Podkrkonoší, který jsme projektovali. Nyní je objekt již po úspěšné kolaudaci a probíhají dokončovací práce.

Logistické centrum, Náchod  (29. 07. 2013, 12:00)

Pro developera, STAKO společnost s ručením omezeným (www.stakohk.cz), jsme zpracovali studii komerčního logistického objektu LOGIS Náchod v těsném sousedství depa České pošty s.p., které jsme rovněž projektovali.

Sídlo společnosti VODA CZ s.r.o., Hradec Králové  (19. 06. 2013, 13:48)

Přinášíme vám několik snímků ze studie sídla společnosti VODA CZ s.r.o., kterou jsme připravili do vybrané lokality v Hradci Králové.

Tsunami v odborném tisku  (17. 06. 2013, 09:14)

V odborném měsíčníku STAVEBNICTVÍ A INTERIÉR vyšel článek věnovaný využití pórobetonu ve skeletových stavbách. Jako ukázkový objekt zde byla vybrána budova STC Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi, která je naším autorským dílem.

Tsunami v zahraniční, Mongolsko  (05. 06. 2013, 10:22)

Ing. arch. Aleš Krtička se zúčastnil zahraniční podnikatelské mise, pořádáné ministrem zahraničí České republiky, panem Karlem Schwarzenbergem, do Ulánbátaru v Mongolsku. Na fotografiích můžete vidět jak bouřlivým rozvojem tato metropole prochází.

Hostinec a minipivovar, Mžany  (05. 06. 2013, 06:56)

Dokončili jsme studii rekonstrukce hostince v obci Mžany u Hradce Králové. Na místě vznikne nově i minipivovar a malé welness. Nabízíme vám několik vizualizací z této studie.

Viniční altán, Kuks  (29. 05. 2013, 17:00)

Součástí před několika lety obnoveného vinohradu v Kuksu se stal i námi navržený a vyprojektovaný altán s nádhernou vyhlídkou na barokní areál Hospitalu a celého údolí obce Kuks.

ČESKÝ PIVNÍ FESTIVAL 2013, Praha  (27. 05. 2013, 07:02)

PRÁVĚ ZAČAL! Náš ateliér se od počátku podílí na přípravě a realizaci ČESKÉHO PIVNÍHO FESTIVALU, který se každoročně koná v Praze i v řadě dalších měst v zahraničí, například ve Frakfurtu nad Mohanem, Moskvě atd. Více informací naleznete na www.ceskypivnifestival.cz.

Revitalizace labského nábřeží, Kuks  (10. 05. 2013, 15:00)

Před časem uveřejnil Krkonošský deník článek věnovaný revitalizaci labského nábřeží v obci Kuks, pro kterou jsme u nás v ateliéru zpracovali studii včetně vizualizací objektů a zákresů do fotografie. Po uspěšném získání dotace z fondů EU pro tento projekt vám přinášíme první fotografie z realizace rekonstrukce objektu čp. 58, pro kterou jsme zpracovávali i další stupně projektové dokumentace.

Průběh rekonstrukce objektu WALZLOVKA, Meziměstí  (01. 05. 2013, 09:57)

Před více než třemi roky jsme vás informovali o připravovaném projektu rekonstrukce bývalého textilního závodu WALZLOVKA v Meziměstí. Dnes je stavba již v plném proudu a my vám přinášíme několik fotografií a zároveň stručně připomeneme charakter projektu. Téměř v centru Meziměstí se nacházel nevyužívaný objekt bývalého textilního závodu z konce 19. století. Záměrem investora je kvalitní industriální budovu obnovit a nově ji začlenit do městského života. Nová WALZLOVKA chce být občanskou vybaveností celoměstského i regionálního charakteru. Vznikne zde volnočasové centrum s restaurací, školícími prostory, střelnicí, bowlingem, tělocvičnou, posilovnou, solnou jeskyní, prodejnami a sklady atd. Více o projektu a průběhu prací se dozvíte na www.walzlovka.cz.

Dokončení polyfunkčního domu, Česká Skalice  (16. 04. 2013, 07:22)

Přínášíme vám první snímky dokončeného polyfunkčního domu v České Skalici, který nese rukopis našeho ateiléru. Stavba se nachází v těsné blízkosti náměstí a její přízemní plochy pro služby a prodej jsou již obsazeny klienty. Vetšina bytů s krásným výhledem do údolí řeky Úpy na své majitele ještě čeká.

Rozhovor s architektem Alešem Krtičkou  (11. 03. 2013, 14:06)

Březnové číslo časopisu Náchodský SWING přináší čtenářům na svých stránkách obsáhlý rozhovor s architektem Alešem Krtičkou. Rádi bychom se s vámi o tento rozhor se zakladatelem ATELIERU TSUNAMI také podělili. Níže tedy odkaz na zmíněný ČLÁNEK a na oficiální stránky časopisu SWING.

TP Centrum ŠA, Mladá Boleslav  (11. 03. 2013, 09:37)

 

Pro našeho významného partnera, společnost ŠKODA AUTO a.s., jsme připravili koncept objketu TP Centrum, který je další významnou části areálu pro vývoj. Přinášíme vám několik snímků a na tomto odkazu i jeho ANIMACI.

Výstava ATELIER TSUNAMI „OD PLENEK K AUTŮM“  (08. 01. 2013, 09:29)

Dovolujeme se si vás pozvat na výstavu ATELIER TSUNAMI „OD PLENEK K AUTŮM“, kterou pořádáme ve dnech 17. ledna - 6. února 2013. Instalaci hostí MĚSTSKÁ KNIHOVNA NÁCHOD. Vernisáž výstavy proběhla 17. ledna 2013 a my vám přinášíme ke shlédnutí několik fotografií.

ATELIER TSUNAMI v televizi, Ostrava  (07. 01. 2013, 10:56)

Dne 7. ledna 2013 odvysílala Česká televize v rámci cyklu Události v regionech pořad týkající se soukromých mateřských škol. Jeho součástí bylo i představení projektu mateřské školy pro Technickou universitu Ostrava, který je naším autorským dílem. Pořad lze shlédnout na odkazu http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/413231100030107-udalosti-v-regionech/obsah/238391-firmy-a-obcanska-sdruzeni-zakladaji-skolky/.

Revitalizace náměstí, Pardubice  (07. 01. 2013, 10:54)

V Pardubicích byl veřejnosti představen návrh řešení jednoho z významných městských prostorů. Jedná se o projekt revitalizace náměstí Dukelských hrdinů. Náš ateliér nese autorství urbanistického a architektonického řešení.

ISO audit 2012  (26. 11. 2012, 08:58)

V listopadu 2012 společnost ATELIER TSUNAMI s.r.o. absolvovala pod vedením auditora Ing. Lubomíra Závodníka další dozorový audit dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Nákupní areál, Pardubice  (21. 11. 2012, 15:48)

V sousedství pardubického hypermarketu Albert vyrostly další obchodní budovy a nový McDonald. Vše podle naší projektové dokumentace.

Stavba rodinného domu, Kersko  (06. 11. 2012, 12:01)

Nedaleko oblíbené hospůdky spisovatele Bohumila Hrabala dokončuje sdružení TESS hrubou stavbu dřevěného rodinného domu podle našeho návrhu a projektové dokumentace.

Dotace EU pro ATELIER TSUNAMI s.r.o.  (29. 10. 2012, 15:54)

ATELIER TSUNAMI s.r.o. uspěl v žádosti o dotaci z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

Výstava ATELIER TSUNAMI ´97-´12  (02. 10. 2012, 10:14)

Dovolujeme se si vás pozvat na výstavu „ATELIER TSUNAMI ´97-´12“, kterou pořádáme v rámci cyklu „ARCHITECTURE WEEK 2012“ ve dnech 10. října – 17. listopadu 2012. Instalaci je možné shlédnout v sídle firmy Zumtobel Lighting s.r.o. „LIGHT CENTER PRAHA“, Jankovcova 2, Praha 7. Partnery výstavy jsou Zumtobel Lighting s.r.o., ŠKODA AUTO a.s. a LUXPLAN s.r.o.

Nominace na STAVBU ROKU 2012, STC Kosmonosy  (10. 09. 2012, 08:23)

Námi navržená budova Service Training Center ŠKODA AUTO a.s. (STC) získala nominaci v prestižní soutěži STAVBA ROKU 2012. O dalším vývoji vás budeme informovat.

Dokončení domácího fitness, Podkrkonoší  (05. 09. 2012, 15:13)

Je to zhruba rok, co jsme Vás informovali o dokončené studii. Nyní přinášíme několik záběrů z čerstvě dokončeného domácího fitness v Podkrkonoší.

Realizace rodiného domu, Kladensko  (27. 08. 2012, 09:40)

Nedaleko Kladna byla úspěšně dokončena stavba rodinného domu dle naší projektové dokumentace. Na architektonickém řešení s námi spolupracoval Ing. arch. Martin Šťastný. Koncept se snaží bourat stereotypy převládající v představách a názorech na rodinné domy.

Nástavba mateřské školy, Liberec  (16. 08. 2012, 13:59)

Dokončili jsme objemovou studii nástavby mateřské školy v Liberci. Pro potřebné navýšení kapacity o 56 dětí je určen prostor nad stávajícím hospodářským pavilonem.

Rodinný dům od TSUNAMI v tisku.  (30. 07. 2012, 08:37)

Srpnové číslo časopisu Pěkné bydlení (www.peknebydleni.cz), které se v těchto dnech objevilo v obchodech, představuje na stranách 112-118 realizaci rodinného domu v Podkrkonoší. Dům jsme projektovali od studie až po výtvarné řešení interiéru.

Mateřská škola, Opatovice  (24. 07. 2012, 14:32)

Do obce Opatovice nedaleko Brna jsme navrhli přístavbu mateřské školy, která by zvětšila její kapacitu o 25 dětí.

Obytné a nákupní centrum Tepna, Náchod  (21. 06. 2012, 13:00)

V Náchodě probíhá demolice nejstarší části přádelny Tepna. V našem ateliéru se před časem zrodil návrh a projekt tohoto obytného a nákupního centra Tepna.

Stavba rehabilitačního centra, Nové Město nad Metují  (19. 06. 2012, 08:40)

V Novém Městě nad Metují probíhá dle naší projektové dokumentace přestavba stávajícího objektu na rehabilitační centrum.

Školící centrum LC, Mladá Boleslav  (08. 06. 2012, 09:00)

Dle naší projektové dokumentace vyrostla v hlavním závodě ŠKODA AUTO a.s. budova nového školicího střediska LC. Všechny projektové práce, od architektonického návrhu až po dokumentaci pro provádění stavby, byly vytvořeny v našem ateliéru.

Dům pro seniory, Dobřichovice  (05. 06. 2012, 15:08)

Spolupodíleli jsme se na návrhu domu pro seniory, pro který jsme zpracovávali architektonické řešení fasád. Komplex s malometrážními byty pro seniory i mladé rodiny je navržen v centru menšího města v blízkosti Prahy.

Bytový komplex, Praha - Ruzyně  (05. 06. 2012, 15:07)

V našem ateliéru jsme připravili ve dvou variantách objemovou studii bytového komplexu s byty pro seniory v kombinaci se startovními byty pro mladé. Stavba je projektovaná v modulárním systému umožňujícím efektivní výstavbu a rozšíří tak nabídku tohoto typu bydlení v Praze - Ruzyni.

Farmaceutický závod, Kaliningrad  (05. 06. 2012, 15:05)

Nabízíme vám náhled na koncept výrobního objektu léčebných preparátů a antibiotik v rámci generelu farmaceutického závodu v Kaliningradu.

Dokončení rekonstrukce historického domu, Kuks  (05. 06. 2012, 15:00)

Přinášíme fotografie z právě dokončované rekonstrukce historického domu v památkové rezervaci Kuks. Pro tuto rekonstrukci jsme zpracovávali všechny stupně projektové dokumentace.

Administrativní budova, Březová  (09. 05. 2012, 08:42)

Pro společnost Dřevoterm, s.r.o. se sídlem v Březové připravujeme projekt rekonstrukce administrativní budovy. Návrh stavby respektuje a zachovává historický ráz objektu.

Administrativní centrum, Mladá Boleslav  (04. 04. 2012, 15:20)

Společnost ŠKODA AUTO a.s. provedla dle naší projektové dokumentace rekonstrukci a modernizaci prostor svého administrativního centra v Mladé Boleslavi.

Polyfunkční dům, Praha  (04. 04. 2012, 15:19)

Připravili jsme objemovou studii polyfunkčního domu na Koněvovu ulici v Praze. Podnož budovy je určena pro služby a kanceláře, v horních patrech jsou pak uvažovány malometrážní byty.

Výročí 20 let ATELIER TSUNAMI s.r.o.  (04. 03. 2012, 08:12)

ATELIER TSUNAMI s.r.o. a náchodská tv uvádí koncert jednoho z našich nejlepších jazzových těles ROBERT BALZAR TRIO a to u příležitosti výročí 20 let našeho ateliéru. Více informací ZDE.

Autobusové nádraží, Náchod  (03. 03. 2012, 13:00)

Pro město Náchod jsme vypracovali studii nového řešení autobusového nádraží, ta se nyní objevila již i v tisku.

Realizování rodinného domu, Náchod  (03. 03. 2012, 12:00)

V Náchodě pokračuje stavba rodinného domu, který jsme navrhli a vypracovali pro něj všechny stupně projektové dokumentace.

Napsali o nás, Mladá Boleslav  (27. 02. 2012, 08:13)

V novinách zaměstnanců firmy ŠKODA AUTO a.s. jménem ŠKODA MOBIL vyšel obsáhlý článek věnovaný výstavbě objektu LEAN CENTER, pro který jsme připravovali všechny stupně projektové dokumentace.

Fotografický ateliér, Kuks  (06. 02. 2012, 06:00)

V obci Kuks, naproti baroknímu Hospitalu, pokračuje stavba ateliéru významného královehradeckého fotografa, pana Miroslava Podhrázského, podle naší projektové dokumentace a pod bedlivým dohledem památkářů.

Dům pro seniory, Lysá nad Labem  (24. 01. 2012, 14:51)

Pro město Lysá nad Labem jsme připravili ověřovací studii domu pro seniory do dvou odlišných lokalit.

Kostel sv. Matouše, Orlické hory  (17. 01. 2012, 08:11)

I v roce 2012 pokračujeme v započatém trendu zařazování zajímavých sakrálních staveb do portfolia našich prací.

PF 2012  (13. 01. 2012, 16:16)

ATELIER TSUNAMI s.r.o. děkuje všem svým zákazníkům a obchodním partnerům za projevenou přízeň v uplynulém roce a přeje hodně úspěchů do roku 2012.

Mateřská škola, Ostrava  (09. 01. 2012, 13:21)

Připravili jsme studii mateřské školy do areálu Technické university v Ostravě. Jedná se o montovanou stavbu s nosnými ocelovými prvky. V současnosti pokračujeme na dalším stupni projektové dokumentace. 

Poliklinika, Lanškroun  (09. 01. 2012, 13:00)

Dokončili jsme studii budovy polikliniky v centru města Lanškroun. Jedná se polyfunkční objekt s prostory nejen pro lékařské ordinace, ale i související služby. K nahlédnutí vám přinášíme vizualizace vložené do fotografie z místa vybraného k výstavbě.

Otevření STC ŠKODA, Kosmonosy  (22. 12. 2011, 16:19)

Před Vánocemi se Vám rádi pochlubíme několika snímky dokončené budovy Servisního tréninkového centra ŠKODA v Kosmonosech, slavnostně otevřeného vedením společnosti za účasti předsedy představenstva ŠKODA Prof. Dr. Winfrieda Vahlanda.

Katedrála techniky, Mladá Boleslav  (30. 11. 2011, 07:12)

Katedrála techniky je název ambiciózního projektu vzdělávacího a volnočasového centra s nadregionálním významem, který má vyrůst z chátrajícího historického dvora pod hradem v Mladé Boleslavi.

Kiosek v hale M1, Mladá Boleslav  (30. 11. 2011, 06:00)

Společnost Škoda Auto a.s. otevřela v hale M1 nový kiosek pro lepší stravování svých zaměstnanců. Pro tuto stavbu jsme zpracovali všechny stupně projektové dokumentace.

Lesní hřbitov, Mladá Boleslav  (29. 11. 2011, 15:39)

Představujeme vám krajinářskou studii lesního hřbitova pro města Mladá Boleslav, včetně architektonického řešení smuteční síně.

Rodinný dům, Ostravsko  (22. 11. 2011, 10:00)

U Ostravy právě probíhá realizace rodinného domu dle našeho architektonického návrhu.

Obhájení certifikátu ISO 9001:2009  (22. 11. 2011, 07:10)

Na konci října 2011 společnost ATELIER TSUNAMI s.r.o. zahájila nové certifikační období recertifikačním auditem pod vedením auditora Ing. Tomáše Trusiny. Audit byl proveden dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009. Prokázali jsme, že náš systém kvality je funkční a požadavky normy jsou v praxi plněny. Během auditu nebyla vystavena žádná nápravná opatření. Společnosti byla prodloužena platnost certifikátu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Norský dřevěný dům, Kersko  (16. 11. 2011, 08:53)

V osadě Kersko, známé jako bydliště spisovatele Bohumila Hrabala, připravujeme realizaci norského dřevěného domu, které dováží společnost PRAGONOR s.r.o.

Realizace zahradních úprav, Východní Čechy  (16. 11. 2011, 07:43)

Nabízíme vám ke shlédnutí fotografie realizace zahradních úprav u rodinného domu ve východních Čechách, který byl projektován naším ateliérem.

Rodinné sídlo, úpatí Krkonoš  (14. 11. 2011, 07:58)

Na úpatí Krkonoš byla dokončena realizace rodinného sídla podle našeho architektonického a dispozičního řešení. Na výsledku patrném z fotografií se významně podílel Ing. arch. Libor Rydlo.

Rodinný dům, Velké Poříčí  (07. 11. 2011, 13:36)

Přinášíme vám několik snímků ze stavby rodinného domu, pro který jsme zpracovali všechny stupně projektové dokumentace.

Rodinný dům, Krkonoše  (17. 10. 2011, 14:39)

Dokončili jsme studii rodinného domu situovaného v Krkonošském národním parku. Nyní pracujeme na dalším stupni projektové dokumentace.

Rekreační domy, Podkrkonoší  (04. 10. 2011, 14:03)

Dokončili jsme úvodní studii skupiny rekreačních domů se společným parkingem, centrem s klubovnou, hernou, fitness, saunou a krytým bazénem.

Objekt RZ, Mladá Boleslav  (15. 09. 2011, 11:00)

Další snímky z postupu výstavby objektu RZ ve Škoda AUTO a.s. Pro tuto stavbu jsme zpracovali všechny stupně projektové dokumentace a nyní vykonáváme autorský dozor.

Polyfunkční objekt, Česká Skalice  (12. 09. 2011, 12:00)

V nedávné minulosti jsme Vás informovali o projektu polyfunkčního domu v České Skalici, který zaplňuje stavební proluku poblíž Husova náměstí. V současné době je objekt již ve výstavbě

Školicí středisko STC, Kosmonosy  (12. 09. 2011, 11:00)

V závěru loňského roku dokončila projektová kancelář ATELIER TSUNAMI s.r.o. studii novostavby Service Training Center (STC), která bude realizována v Kosmonosech jako součást areálu Servisních služeb Škoda Auto a.s. Nyní přinášíme několik dalších snímků přímo ze stavby, kterou provádí Metrostav a.s., divize 1.

Náměstí, Velké Poříčí  (12. 09. 2011, 09:43)

Na srazu rodáků města Velké Poříčí jsme s příznivým ohlasem prezentovali návrh nové podoby náměstí.

Mateřská školka, Nová Bělá  (10. 09. 2011, 10:10)

Dokončili jsme studii mateřské školky v obci Nová Bělá. Komplex se skládá ze tří oddělení s celkovou kapacitou 75 dětí a disponuje vlastní kuchyní.

Vila, Poděbrady  (16. 08. 2011, 09:27)

V lázních Poděbrady je v citlivě zrekonstruované vile z přelomu 19. a 20. století v provozu penzion s restaurací Amálka. Realizace proběhla podle naší projektové dokumentace.

Pošta, Ústí nad Orlicí  (01. 08. 2011, 15:04)

Vypracovali jsme studii rekonstrukce a přístavby objektu, ve kterém by měla po dokončení sídlit jedna z poboček firmy Česká pošta, s.p.

Rekonstrukce bytového domu, Hradec Králové  (01. 08. 2011, 07:48)

Přinášíme snímky z dokončované rekonstrukce bytového domu v Hradci Králové. Dům se nachází v památkově chráněné zóně na jedné z významných městských tříd.

Domácí fitness, Podkrkonoší  (15. 07. 2011, 09:24)

Přinášíme vám ukázku ze studie přístavby venkovské usedlosti v Podkrkonoší, která obsahuje prostory domácího fitness se saunou. Moderní přístavba lehké skleněné hmoty je kontrastem k historické stavbě.

Administrativní objekt, Náchodsko  (11. 07. 2011, 07:24)

Pro mezinárodní výrobní společnost jsme zpracovali studii komplexní přestavby stávajících interiérů administrativního objektu. Jedná se o sídlo společnosti pro Českou Republiku na Náchodsku.

Realizace rodinného domu, Náchod  (17. 06. 2011, 16:30)

V průběhu minulého roku jsme Vás Informovali o průběhu výstavby rodinného domu v Náchodě.

Rekonstrukce atria, Podkrkonoší  (16. 06. 2011, 12:07)

Přinášíme vám několik snímků z rekonstrukce atria rodinného domu, kterou jsme navrhovali a připravili pro ni všechny stupně projektové dokumentace.

Pivovar Primátor, Náchod  (13. 06. 2011, 09:29)

Pro náchodský pivovar Primátor jsme dokončili studii vstupního objektu s vrátnicí a školícím centrem pro zaměstnance a externí spolupracovníky.

Golfové centrum, Nový Dvůr  (09. 06. 2011, 11:55)

Vypracovali jsme objemovou studii golfového centra Nový Dvůr nedaleko známých východočeských lázní Bělohrad.

Projekt a realizace rodinného domu, Náchod  (07. 06. 2011, 15:12)

Nabízíme vám několik záběrů ze stavby rodinného domu nedaleko Náchoda.

3D model výrobního areálu, Kvasiny  (03. 06. 2011, 07:00)

Připravili jsme plastový model výrobního areálu Škoda Auto a.s. v Kvasinách. Zajímavostí je, že tento model byl vyroben pomocí technologie NC frézy.

Ocelové konstrukce, Mladá Boleslav  (02. 05. 2011, 08:30)

Pro "konstruktéry" přinášíme několik snímků ocelových přístřešků, které jsme navrhli do výrobního areálu společnosti Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi.

Administrativní budova  (06. 04. 2011, 07:15)

Dokončili jsme koncepční studii nového administrativního objektu významné společnosti.

Multifunkční plocha, Kosmonosy  (21. 03. 2011, 15:03)

Přinášíme vám ke shlédnutí několik snímků ze studie multifunkční plochy ve městě Kosmonosy.

Rekonstrukce zemědělské usedlosti, Lázně Bělohrad  (07. 03. 2011, 08:47)

Vyhotovili jsme studii rekonstrukce zemědělské usedlosti nedaleko východočeských Lázní Bělohrad.

Administrativní budova, Velké Poříčí  (28. 02. 2011, 11:39)

Dokončili jsme studii rozšíření administrativního objektu ve Velkém Poříčí. Jedná se o nadstavbu stávající jednopodlažní budovy.

Základní kámen STC, Kosmonosy  (21. 02. 2011, 07:00)

Ve čtvrtek 7.10.2010 byl slavnostně  položen základní kámen budovy Service Training Center ŠKODA AUTO a.s. v Kosmonosech. Výstavba objektu je nyní již v plném proudu.

Technický vývoj Škoda Auto a.s. v tisku, Mladá Boleslav  (03. 02. 2011, 12:29)

Časopis AUTOMOBIL zveřejnil článek věnovaný technickému vývoji ve společnosti Škoda Auto a.s. Významnou roli v něm hraje i objekt nového Technologického centra, který je s naší firmou úzce spojen. A to díky architektonickému konceptu stavby a projektové dokumentaci k územnímu řízení, obojí vzniklo v našem ateliéru.

Výrobní areál Farmet a.s., Česká Skalice  (19. 01. 2011, 11:19)

O vývoji výstavby výzkumného a vývojového centra a školicího střediska firmy Farmet a.s. (mj. firma roku 2009) jsme vás informovali již od studie. V areálu jsme navrhli a kompletně zpracovali všechny stupně projektové dokumentace nové výrobní haly s administrativním zázemím.

Rekonstrukce kostela sv. Vavřince, Náchod  (10. 01. 2011, 08:02)

Přinášíme několik snímků z kostela sv. Vavřince v Náchodě, kde byla podle našeho návrhu v minulém roce realizována rozsáhlá rekonstrukce liturgického prostoru.

Usedlost Rýzmburk, Česká Skalice  (10. 01. 2011, 07:03)

Dokončili jsme studii revitalizace usedlosti na Rýzmburku poblíž města České Skalice. Areál se nalézá na okraji národní přírodní památky Babiččino údolí.

Výrobní areál KASPER KOVO s.r.o., Trutnov  (03. 01. 2011, 11:09)

Pro firmu KASPER KOVO s.r.o. jsme vytvořili vizualizaci generelu výrobního areálu v Trutnově.

Bytové domy MOTOL, Praha  (20. 12. 2010, 09:10)

Dokončili jsme studii nástavby bytového domu z 30tých let minulého století v Praze Motol. Nedílnou součástí tohoto projektu je krytý parking s novostavbou třípodlažního bytového domu.

ATELIER TSUNAMI s.r.o. - 5 let v AFI  (20. 12. 2010, 07:08)

Sdružení pro zahraniční investice - AFI, jehož členem je ATELIER TSUNAMI s.r.o. již 5 let, vydalo letošní závěrečné číslo svého NEWSLETTERu.

Dozorový audit ISO 9001:2009  (15. 12. 2010, 15:27)

V listopadu 2010 společnost ATELIER TSUNAMI s.r.o. absolvovala pod vedením auditorů Ing. Lubomíra Závodníka a Ing. Tomáše Trusiny druhý dozorový audit dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009.

HLEDÁME STAVEBNÍHO PROJEKTANTA  (10. 12. 2010, 17:48)

Pro naši projekční a inženýrskou společnost hledáme pro pobočku v Brně vhodné kandidáty do trvalého pracovního poměru na pozici „PROJEKTANT POZEMNÍCH STAVEB“. Pro více podrobností kliknetě na nadpis.

Římské náměstí, Brno  (24. 11. 2010, 09:27)

Tým architektů ateliéru „TSUNAMI“ se zúčastnil veřejné soutěže „Římské náměstí v Brně“.

Orloj, Holandsko  (23. 11. 2010, 11:44)

Dne 30.května 2010 byl za účasti čelných představitelů města s´Hertogenbosch a dalších významných osobnosti Holandska slavnostně odhalen Orloj, umístěný v Jheronimus Bosch Art Center, inspirovaný dílem středověkého malíře  Hieronyma Bosch. U nás byl tomuto tématu věnován 4.září 2010 pořad RADIOKLUB rozhlasové stanice ČRo Hradec Králové. Záznam z vysílání naleznete na http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv?p_po=3942&p_pattern=nadace+hieronymus&p_gt=1.

Nákupní centrum GALERIE HARFA, Praha  (22. 11. 2010, 14:19)

V Praze bylo otevřeno nové nákupní centrum GALERIE HARFA a v něm čtyři obchodní jednotky, pro které jsme zpracovávali projektovou dokumentaci a návrh interiérů.

Obytný soubor MELARTOS, Pardubice  (11. 11. 2010, 06:39)

Dokončili jsme a předali investorovi studii obytného souboru malometrážních bytů MELARTOS do Pardubic.

Obecní dům, Velké Poříčí  (08. 11. 2010, 09:46)

Představujeme vám snímky ze slavnostního otevření zrekonstruovaného Obecního domu ve Velkém Poříčí.

Administrativní budova, Pardubice  (20. 10. 2010, 10:56)

Dokončili jsme studii novostavby administrativní budovy do Pardubic.

Dokončování rodinného domu, Nová Paka  (18. 10. 2010, 09:31)

Na předměstí Nové Paky se dokončuje realizace dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu podle naší projektové dokumentace.

Otevření výrobní haly Kimberly-Clark, s.r.o., Jaroměř  (29. 09. 2010, 10:12)

Dne 29. září byla slavnostně otevřena nová výrobní hala společnosti Kimberly-Clark, s.r.o. v Jaroměři a zahájen provoz nové výrobní linky.

Rekreační domy, Krkonoše  (21. 09. 2010, 15:23)

Mezi Vrchlabím a Herlíkovicemi byla zahájena realizace rekreačních domů podle naší projektové dokumentace.

Český pivní festival 2010, Frankfurt nad Mohanem  (16. 09. 2010, 07:46)

Již třetím rokem se konal ČESKÝ PIVNÍ FESTIVAL PRAHA 2010. Tentokrát se však vydal reprezentovat umění našich sládků do zahraničí, konkrétně do Frankfurtu nad Mohanem v Německu.

Rodinný dům, Trutnovsko  (14. 09. 2010, 08:47)

I v prudkém svahu je možné příjemně a pohodlně bydlet, zvláště, když je ze všech obytných místností a terasy domu nádherný výhled do podkrkonošského údolí.

Rodinný dům, Královéhradecko  (10. 09. 2010, 11:04)

Na krásném rovinatém pozemku nedaleko Hradce Králové jsme pro naše klienty navrhli dvoupodlažní rodinný dům.

Dokončení výstavby v Kimberly-Clark, s.r.o., Jaroměř  (09. 09. 2010, 09:52)

 

V Jaroměři byla dokončena další etapa rozšíření výrobního areálu společnosti Kimberly-Clark, s.r.o. podle naší projektové dokumentace.

Obchodní centrum EUROVEA, Bratislava  (04. 08. 2010, 07:57)

V Bratislavě byly v novém obchodním centru EUROVEA otevřeny čtyři obchodní jednotky, pro které jsme zpracovávali projektovou dokumentaci, včetně návrhu interiérů.

ATELIER TSUNAMI v historii  (26. 07. 2010, 11:21)

Podnikatelský týdeník PROFIT uveřejnil, ve svém článku věnovanému rodině rakousko-uherského textilního průmyslníka Mautnera, naši vizualizaci revitalizace části areálu Tepna, který kdysi patřil k zakládajícímu závodu Mautnerova impéria.

Rozšíření výrobního areálu, Česká Skalice  (16. 07. 2010, 14:30)

Pro významnou českou společnost z České Skalice jsme připravili dokumentaci pro rozšíření výrobního areálu.

Kostel sv. Vavřince, Náchod  (08. 07. 2010, 10:00)

V kostele sv. Vavřince na náchodském náměstí vrcholí rozsáhlá rekonstrukce presbytáře. Návrh citlivě sjednocuje historické a novodobé prvky.

Rodinné relaxační centrum, Náchod  (16. 06. 2010, 13:51)

Připravovali jsme zajímavý projekt adaptace stávajících budov v Náchodě na rodinné relaxační centrum.

Český pivní festival 2010, Praha  (14. 06. 2010, 11:54)

Praha již potřetí hostila ČESKÝ PIVNÍ FESTIVAL PRAHA 2010.

Motorest, Východní Čechy  (27. 05. 2010, 16:00)

Představujeme vám úvodní studii motorestu s expozicí historických motocyklů a možností projížděk na uzavřené motocrossové dráze.

Norský dřevěný dům, Český Ráj  (24. 05. 2010, 16:13)

Na území Českého Ráje se rozběhla stavba a montáž norského dřevěného domu, dodávaného společností Pragonor s.r.o. (www.norskedrevenedomy.cz), podle námi zpracované projektové dokumentace.

Otevření nové budovy IZS, Hradec Králové  (04. 05. 2010, 17:58)

Denní tisk informoval o slavnostním otevření nové budovy Integrovaného záchranného systému v Hradci Králové.

Výstavba rodinných domů, Velké Poříčí  (03. 05. 2010, 12:00)

Pro lokalitu určenou k výstavbě rodinných domů v obci Velké Poříčí jsme dokončili návrh stavby jednoho z nich.

Integrovaný záchranný systém, Vrchlabí  (26. 04. 2010, 07:32)

Dokončili jsme studii novostavby budovy Integrovaného záchranného systému ve Vrchlabí v sousedství objektu bývalé automobilky Petera.

Sportcentrum PIVOVAR v tisku, Broumov  (19. 04. 2010, 11:50)

V tisku vyšel další článek věnovaný projektu Sportcentrum PIVOVAR v Broumově, pro který náš ateliér zpracovává projektovou dokumentaci.

Rehabilitační centrum, Nové Město nad Metují  (15. 04. 2010, 16:02)

Do  Nového Města nad Metují připravujeme opravu původního objektu telekomunikací ze 70. Let v ulici Smetanově na rehabilitační centrum.

Územní studie, Úpice  (08. 04. 2010, 17:48)

V oblasti obce Úpice jsme zpracovali územní studii obytného souboru s rodinnými domy.

Pekařství „U Kubíčka“, Dvůr Králové nad Labem a Trutnov  (16. 03. 2010, 15:03)

Další ze sítě nově připravovaných pekařství společnosti PéCé „U Kubíčka“ byla podle našich návrhů otevřena v obchodním domě Kaufland ve Dvoře Králové nad Labem a v Trutnově.

Rekonstrukce usedlosti, Východní Čechy  (15. 03. 2010, 09:10)

Před architektonickou komisí Národního památkového ústavu v Josefově jsme obhájili studii rekonstrukce usedlosti v oblasti Babiččina údolí ve Východních Čechách.

Rekonstrukce obytného objektu, Náchod  (05. 03. 2010, 10:40)

V Náchodě na Kladské ulici je úspěšně dokončena rekonstrukce objektu pro bydlení.

Rodinný dům, Horní Rybníky  (03. 03. 2010, 15:12)

V Horních Rybníkách poblíž Náchoda se rovněž dokončuje rodinný dům, který jsme navrhovali.

Dokončení rodinného domu, Trutnov  (25. 02. 2010, 10:12)

V Trutnově probíhají dokončovací práce na námi navrženém rodinném domě.

Provozovna firmy ROUSEK s.r.o., Nové Město nad Metují  (04. 02. 2010, 08:51)

Dokončili jsme studii nové provozovny společnosti ROUSEK s.r.o. u Nového Města nad Metují a zahájili práci na dokumentaci pro uzemní řízení.

Vědeckotechnický park, Rumburk  (03. 02. 2010, 14:07)

V úterý 2.února 2010 byl za účasti starosty města  Rumburk a senátora Ing.Sykáčka, představitelů MPO a CZECHINVESTU slavnostně otevřen areál Vědeckotechnického parku Rumburk.

ATELIER TSUNAMI s.r.o. opět v tisku, Jaroměř  (15. 01. 2010, 09:21)

Ve čtvrtek 14. ledna 2010 vyšel v deníku Mladá Fronta DNES článek věnovaný plánovanému rozšíření výrobního centra společnosti Kimberly-Clark v Jaroměři.

ISO 9001:2001  (16. 12. 2009, 06:36)

V listopadu 2009 společnost ATELIER TSUNAMI s.r.o. absolvovala pod vedením auditora Ing. Lubomíra Závodníka dozorový audit dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2001.

Adaptace bývalého textilního závodu „Walzlovka“, Meziměstí  (10. 12. 2009, 14:50)

Téměř v centru Meziměstí se nalézá dnes nevyužívaný objekt bývalého textilního závodu z konce 19.století. Záměrem je kvalitní industriální budovu obnovit a nově ji začlenit do městského života.

Rodinné sídlo, Vysočina  (10. 12. 2009, 14:40)

V klidné lokalitě na Vysočině projekčně připravujeme rodinné sídlo na základech vyhořelé usedlosti.

INCC, Mladá Boleslav  (10. 12. 2009, 14:00)

Pro společnost Škoda AUTO a.s. v Mladé Boleslavi jsme dokončili projekt k provedení stavby pro přístavbu datového centra k objektu C21 - INCC.

Sportoviště, Teplice nad Metují  (10. 12. 2009, 07:33)

V Teplicích nad Metují bylo 24. listopadu 2009 otevřeno nové sportovní centrum, které jsme projekčně připravovali od návrhu po realizaci.

Rodinný dům, Olomoucko  (10. 12. 2009, 07:24)

Rodinný dům poblíž Olomouce, který jsme projektovali je již obydlen.

Domov mládeže SPŠ, Dobruška  (10. 12. 2009, 07:22)

V Dobrušce jsme projektovali stavební úpravy objektu a novou přístavbu domova mládeže Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií.

Betonárna, Vysokov  (10. 12. 2009, 07:18)

Na Vysokov jsme zpracovali projekt pro stavební povolení na novou betonárnu.

Interiér rodinného domu, Kladno  (11. 11. 2009, 10:04)

Předkládáme vám ke shlédnutí několik snímků z návrhu interiéru rodinného domu.

Realizace rodinného sídla, Česká Třebová  (11. 11. 2009, 10:03)

V České Třebové byla úspěšně dokončena realizace rodinného sídla, kterého jsme autory.

Rekonstrukce historického domu, Kuks  (11. 11. 2009, 10:01)

Podařilo se nám úspěšně získat stavební povolení na rekonstrukci historického domu v obci Kuks.

Průčelí polyfunkčního objektu, Náchod  (16. 09. 2009, 16:38)

Pro nový polyfunkční objekt, nalézající se na Masarykově náměstí v Náchodě, jsme zpracovali architektonické řešení jeho čelní fasády.

Polyfunkční dům, Česká Skalice  (16. 09. 2009, 16:37)

V České Skalici jsme navrhli polyfunkční objekt zaplňující stavební proluku poblíž Husova náměstí.

Obecní úřad, Velké Poříčí  (16. 09. 2009, 16:36)

Ve Velkém Poříčí ve východních Čechách byla zahájena rekonstrukce a přístavba budovy Obecního úřadu.

Výrobní závod Kimberly-Clark, Jaroměř  (07. 08. 2009, 07:55)

Projektanti společnosti ATELIER TSUNAMI s.r.o. začali zpracovávat dokumentaci k rozšíření výrobního centra společnosti Kimberly-Clark v Jaroměři.

Ateliér, Jaroměř  (28. 07. 2009, 14:06)

Během toho měsíce u nás rovněž vznikla studie zajímavé drobné dřevostavby.

Vila, Východní Čechy  (27. 07. 2009, 07:58)

Nabízíme ke shlédnutí několik záběrů téměř dokončené rozsáhlé rekonstrukce prvorepublikové vily.

Rodinný dům, Náchodsko  (27. 07. 2009, 07:54)

Dokončili jsme studii novostavby rodinného domu na prudce svažitý pozemek.

Domov mládeže, Dobruška  (27. 07. 2009, 07:53)

Přinášíme několik snímků z prováděné přístavby a modernizace původního objektu domova mládeže.

EXICO, Praha  (22. 06. 2009, 11:58)

Další studii interiéru jsme vypracovali pro pobočku prodejny obuvi EXICO v obchodním centru Chodov v Praze.

PéCé, Trutnov  (22. 06. 2009, 11:57)

Pro firmu Pekárny a cukrárny Náchod a.s. jsme připravili studii interiéru v duchu nové corporate identity.

KASPER CZ s.r.o., Trutnov  (22. 06. 2009, 11:56)

Firma KASPER CZ s.r.o. zahájila provoz na novém působišti v Trutnově Poříčí vedle své sesterské firmy KASPER KOVO s.r.o.

Výrobní areál, Česká Skalice  (08. 06. 2009, 16:00)

Pro společnost Farmet a.s. jsme vypracovali návrh stavby nové výrobní haly s administrativním zázemím.

Skleněné schodiště, Trutnov  (08. 06. 2009, 15:59)

Přinášíme fotografie z realizace hi-tech skleněného schodiště, které jsme navrhovali do interiéru stávajícího rodinného domu.

Kavárna Arkana, Náchod  (21. 05. 2009, 16:40)

V dubnu byla slavnostně otevřena kavárna Arkana na náchodském náměstí T.G. Masaryka.

Rodinný dům, Náchod  (21. 05. 2009, 16:38)

Na kopci nad Náchodem pokračuje výstavba příjemného rodinného bydlení.

Stavba stanice HZS, Hradec Králové  (04. 05. 2009, 10:19)

Na předměstí Hradce Králové se ze země pomalu začíná zvedat přístavba budovy HSZ.

Obchodní centrum Futurum, Hradec Králové  (20. 04. 2009, 12:48)

Projekční příprava rozšíření obchodního centra Futurum pokročila do závěrečné fáze.

Polyfunkční objekt Rokycanova, Pardubice  (20. 04. 2009, 12:47)

Dokončovací práce na polyfunkčním objektu vrcholí.

Hotel Energy, Pec pod Sněžkou  (20. 04. 2009, 12:41)

Předkládáme vám ke shlédnutí několik vizualizací z objemové studie hotelu Energy.

Soubor bytových domů Drnovská, Praha  (20. 04. 2009, 12:40)

Zúčastnili jsme se soutěže v řešení komplexu obytných domů v Praze, v lokalitě Drnovská.

Český pivní festival 2009, Praha  (30. 03. 2009, 13:07)

Praha již podruhé hostí ČESKÝ PIVNÍ FESTIVAL PRAHA 2009.

Polyfunkční objekt, Pardubice  (30. 03. 2009, 13:06)

Nabídka realitních společností již počala reagovat na blížící se dokončení polyfunkčního domu v Pardubicích, jehož jsme autory.

Stanice HZS, Hradec Králové  (30. 03. 2009, 13:05)

ATELIER TSUNAMI s.r.o. vypracoval projektovou dokumentaci pro II. etapu výstavby stanice Hasičského záchranného sboru v Hradci Králové.

Sídlo firmy PRETIS s.r.o., Nové Město nad Metují  (30. 03. 2009, 13:04)

Po delší době přinášíme několik snímků z výstavby objektu sídla firmy PRETIS s.r.o. v Novém Městě nad Metují.

Logistický areál, Hradec Králové  (30. 03. 2009, 10:53)

Developerská společnost VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s. vydala informační materiál ke svému chystanému záměru LOGIPARK HRADEC KRÁLOVÉ.

Bytové domy, Trutnov  (30. 03. 2009, 10:51)

Dokončili jsme studii první etapy komplexu bytových domů pro lokalitu Kasárna v Trutnově.

Sportcentrum PIVOVAR, Broumov  (30. 03. 2009, 08:37)

Na Zastupitelstvu města Broumova jsme 21.1. 2009 prezentovali studii nového Sportcentra PIVOVAR.

Polyfunkční dům, Pardubice  (30. 03. 2009, 08:01)

V Pardubicích se ke svému závěru chylí výstavba polyfunkčního domu.

Výrobní areál firmy KASPER CZ s.r.o., Trutnov  (30. 03. 2009, 07:59)

Pro firmu KASPER CZ s.r.o. vznikla v Trutnově dle našeho návrhu nová administrativní budova s přilehlou výrobní halou.

Rodinné sídlo, Podkrkonoší  (30. 03. 2009, 07:58)

V Podkrkonoší byla dokončena výstavba rodinného sídla.

ATELIER TSUNAMI s.r.o. v AFI  (30. 03. 2009, 07:56)

Sdružení pro zahraniční investice - AFI, jehož je ATELIER TSUNAMI s.r.o. členem, vydalo první letošní číslo svého NEWSLETTERu.

Rodinný dům, Plzeň  (30. 03. 2009, 07:34)

V obci Mýto, nedaleko Plzně, vyrostl dle našeho návrhu další rodinný dům.

Technologické centrum Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav  (30. 03. 2009, 07:02)

Dne 16.12.2008 jsme se v Mladé Boleslavi zúčastnili slavnostního otevření nového Technologického centra společnosti Škoda Auto a.s.

Sportovní areál, Teplice nad Metují  (30. 03. 2009, 07:00)

V Teplicích nad Metují, dle námi vypracované projektové dokumentace, postupně vyrůstá nový sportovní areál.

Rodinný dům, Olomouc  (30. 03. 2009, 06:59)

V obci Chomoutov u Olomouce probíhá dle našeho návrhu výstavba rodinného domu.

Průmyslová zóna, Jaroměř  (24. 03. 2009, 06:41)

Nabízíme ke shlédnutí letecký snímek průmyslové zóny v Jaroměři, kde za přispění našeho ateliéru vyrostly výrobní areály firem Kimberly-Clark s.r.o. a Kratzer s.r.o.