ATELIER TSUNAMI Úvod Archiv aktualit Revitalizace návsi, Velká Jesenice

Revitalizace návsi, Velká Jesenice   (23.1.2017 10:21)

Studie řeší revitalizaci centrální části obce Velká Jesenice. Klíčovým momentem je vytvoření nového prostoru návsi, který je podpořen vložením dvou nově navržených budov - obecního úřadu a hasičské zbrojnice. Náves je prostorově navázána na stávající budovy občanské vybavenosti. Součástí celkové kompoziční skladby je hmota vyhlídky, poskytující výhled nejen na obec, ale i vzdálenější vodní plochy nádrže Rozkoš