Menu
  • Úvod
  • Aktuality
  • Reference
  • Služby
  • O nás
  • Kontakt

ATELIER TSUNAMI s.r.o. SE VZDĚLÁVÁ

20.07.2017

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004160

ŽADATEL: ATELIER TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Mezi hlavní cíle projektu jsme zařadili níže uvedené:

  • Poskytnout pracovníkům nové a inovované odborné znalosti z oblasti architektury, projektování, legislativy, EIA, či stavební fyziky, a tím zvýšit kvalifikaci a strategické kompetence potřebné pro vyrovnání se s profesním vývojem v oblasti architektury a projektování, zvýšit jejich motivaci, adaptabilitu, a podpořit jejich konkurenční schopnosti a tím také schopnosti celé firmy.
  • Poskytnout pracovníkům vzdělávání v obecných, měkkých dovednostech, které bude podporovat osobnostní rozvoj našich zaměstnanců, kdy půjde o oblast komunikace, asertivity, týmové práce, eliminaci stresu či time managementu, atd.
  • Rozvíjet odborné jazykové znalosti, protože máme jednak klientelu z ciziny, a také pracujeme s cizojazyčnými materiály v rámci sebevzdělávání.
  • Rozvoj ekonomických a obecných IT znalostí u pracovníků v administrativní sekci.

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU: 2.007.312,00- Kč

VÝŠE FINANČNÍ PODPORY Z EU: 1.706.215,20- Kč

PROJEKT ATELIER TSUNAMI S.R.O. SE VZDĚLÁVÁ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Továrna na snyTovárna na snyTovárna na sny

Kancelář Náchod

ATELIER TSUNAMI s.r.o.
Palachova 1742
547 01 Náchod
tel: +420 491 401 611
email: nachod@atsunami.cz

Kancelář Brno

ATELIER TSUNAMI s.r.o.
Gorkého 66/17
602 00 Brno
tel: +420 542 211 752
email: brno@atsunami.cz

ATELIER TSUNAMI

Probíhá načítání...